Home » Introduksjon

Introduksjon

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF) ble dannet 26. mars 1981 gjennom sammenslåingen av tidligere Norske Ventilasjonsentreprenørers Forening, Norsk Luftteknisk Forening og Automatikkleverandørenes Forening – VVS Gruppen.

NVEF er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL).

NVEF har 50 medlemsforetak med ca 1600 ansatte og en årlig omsetning på ca. 3 mrdr. kroner.

NVEFs medlemmer prosjekterer, installerer, samordner og kontrollerer tekniske installasjoner, primært ventilasjons- og klimaanlegg samt anlegg for styring, regulering og overvåkning i bygninger.

Aktiviteten til medlemmene i NVEF er av stor betydning for klima/miljø og energibruk i alle slags bygninger.

NVEFs oppgaver:

1. Skape godt inneklima ved å ha fokus på:
– Miljø
– Energi
– Totale systemløsninger
– Automasjon og Driftskontroll
– Drift og Vedlikehold

2. Stimulere og skape forutsetninger for samfunnsnyttig, miljøvennlig og lønnsom virksomhet i medlemsforetakene.

3.Representere medlemsforetakene og fremme deres felles interesser overfor:
– Allmennheten/brukerne
– Myndighetene
– Utdannings- og forskningsinstitusjoner
– Internasjonale institusjoner og organisasjoner
– NHO, BNL og andre organisasjoner
– BAE-næringen
– VVS-bransjen
– Samfunnet for øvrig

4. Stimulere medlemsforetakene til en hensiktsmessig bruk av moderne informasjonsteknologi.

5.Virke for gode og varige forhold mellom medlemsforetakene, de ansatte og NVEF.

 

Våre annonsører: