Home » UTDANNING

UTDANNING

Du som går på skolen vet at Inneklimaet er en av de viktigste miljøfaktorene i dagliglivet.

Klimabransjen er en ung bransje. Den er tverrfaglig, det vil si at klimaentreprenøren bruker og samordner flere andre tekniske fag i sine entrepriser. Det gjelder de fleste bygningstekniske håndverksfagene, rørlegger, elektro, kulde, blikkenslagere. Ledelsen av disse tverrfaglige entreprisene krever kvalifikasjoner som høyskoleingeniør i Energi og Miljø eller VVS.

Dessverre er det slik for mange mennesker i Norge idag at teknikk og ingeniørtjenester blir forbundet med miljø-ødeleggelser og forbruk av ressurser.
Det er ikke slik. Tvert imot, vi har ingen mulighet for å sikre oss en god miljømessig fremtid uten å bruke avanserte tekniske hjelpemidler. For å utnytte og videreutvikle disse hjelpemidlene må vi utdanne oss på de tekniske områdene. Grunnlaget er matematikk og lærdom om våre fysiske omgivelser og deres lovmessighet. Disse fagene må du ikke forsømme på noe nivå i din skolegang.

Etter videregående vil vi anbefale et studium som høyskoleingeniør i Energi og Miljø eller VVS. Dette er inngangen til videreutvikling av faget inneklimateknikk samt ledelse av de interessante prosjektene som er på gang og som skal gjennomføres i norske bygg og næringsliv.

Utemiljøet har vi jobbet med i årtier. Mange av problemene er løst. Men det er fortsatt stort behov for dine ingeniørtjenester, din kreativitet og din entusiasme når det gjelder innemiljøet, spesielt luftmiljøet!

Vi vil gjerne ha kontakt med deg! Ta en telefon til en av våre medlemsbedrifter og hør nøyere hva slags oppgaver som venter i akkurat den bedriften, eller ta kontakt med vår bransjeforening NVEF og få mer generell informasjon.

Våre annonsører: