Home » VÅR ORGANISASJON

VÅR ORGANISASJON

intro

Vår organisasjon

NVEF er en bransjeforening som organiserer den utførende delen av klimabransjen. Foreningen har ca. 50 hovedmedlemmer som hovedsakelig kan deles inn i 3 områder: entreprenører, leverandører og bygningsautomatisering. Foreningen har løpende kommunikasjon mellom medlemmene og gruppene med medlemsmøter, gruppemøter, julemøte og generalforsamling.
Ventilasjonsbransjens Servicekontor (VS)

Dette er NVEFs støttefunksjon og består av adm. dir. og informasjonskonsulent.

Våre annonsører: