Home » Visjon/formål

Visjon/formål

NVEF og medlemmene skal bidra til at bygninger i Norge konstrueres, oppføres, drives og vedlikeholdes slik at man oppnår:

  • Godt inneklima i bygningers levetid
  • Positiv miljøpåvirkning
  • Lavest mulig energibruk
  • Best mulig estetisk uttrykk
  • Godtatte økonomiske rammer


NVEFs formål er å:

Skape godt inneklima i Norge.

Stimulere og skape forutsetninger for samfunnsnyttig, miljøvennlig og lønnsom virksomhet i medlemsforetakene.

Representere medlemsforetakene og fremme deres felles interesser.

Stimulere medlemsforetakene til en hensiktsmessig bruk av moderne informasjonsteknologi.

Virke for gode og varige forhold mellom medlemsforetakene, de ansatte og NVEF.

Våre annonsører: